312-733-0054 info@wacoseating.com

 22″  16 1/2″
 30″  38 1/2″