312-733-0054 info@wacoseating.com

 24″  21″
 18 1/2″  29 1/2″