312-733-0054 info@wacoseating.com

 22″  22 1/2″
 18 1/2″  33 1/2″