312-733-0054 info@wacoseating.com

 22 3/4″  16 1/2″
 18 1/2″  35″